Bezpieczny sposób inwestowania pieniędzy

Chcąc zainwestować swoje pieniądze stajemy przed wyborem sposobu w jaki możemy je wykorzystać i pomnożyć. Zwykle jest to dylemat rozgrywający się wokół potencjalnego ryzyka utraty zainwestowanych funduszy, a potencjalnym zyskiem, jaki mogą one nam przysporzyć. Jednym z popularnych sposobów inwestycji, zwykle uznawanym za bezpieczny, jest wykup obligacji skarbowych.

Niskie ryzyko

Jak wiadomo (jak tego nie wiesz – zerknij na ten artykuł) obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane przez Ministerstwo Finansów, które staje się w tym momencie naszym dłużnikiem. Zatem podstawową gwarancją ich spłacalności jest po prostu majątek Skarbu Państwa. Czy zatem istnieje w ogóle jakikolwiek czynnik ryzyka, że państwo tychże obligacji nie wykupi, a nam nie zwrócą się zainwestowane pieniądze? Oczywiście istnieje taka możliwość w sytuacji ogłoszenia bankructwa przez państwo, ale nawet w takiej sytuacji zwykle niespłacenie zadłużenia dotyczy przede wszystkim obcych walut. W przypadku złotówki kryzysowa sytuacja doprowadziłaby praktycznie prędzej na przykład do wysokiej inflacji, co pośrednio siłą rzeczy odbiłoby się również na wartości posiadanych obligacji skarbowych. Inną, bardzo hipotetyczną sytuacją jest zmiana ustroju politycznego w państwie, wskutek której nowa władza ogłasza, że nie będzie honorować starych zobowiązań. Wprawdzie historia zna takie przypadki, także w naszym kraju, to jednak można uznać je obecnie za bardzo mało prawdopodobne, a same obligacje za stosunkowo bezpieczną inwestycję.

Detaliczne a hurtowe

Mówiąc o obligacjach możemy śmiało wyróżnić kilka ich podstawowych rodzajów. Przede wszystkim mogą to być obligacje detaliczne, czyli inaczej określane oszczędnościowymi, bądź też obligacje hurtowe. Pierwsze z nich minister finansów oferuje przede wszystkim osobom fizycznym i mogą być nabyte m.in. w dowolnej placówce NBP, bądź też przez Internet. Obligacje hurtowe dostępne są także dla osób fizycznych, ale również dla osób prawnych i organizacji, a drogą nabycia jest przetarg organizowany przez NBP. W przypadku detalicznych zwykle obowiązują one na okres dwóch, trzech, czterech, bądź dziesięciu lat, ale można również trafić na inne parametry, na przykład siedmio- lub nawet trzymiesięczne. Oczywiście poszczególne obligacje skarbowe różnią się od siebie oprocentowaniem oraz tym czy są stałoprocentowe czy też zmiennoprocentowe. Warto też dodać, że jeśli jesteśmy beneficjentami programu Rodzina 500+ to możemy również zdecydować się na Rodzinne Obligacje Skarbowe, które występują w trybie sześcio- lub dwunastoletnim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.