Czy powinniśmy zwracać uwagę na wskaźniki ekonomiczne?

Za każdym razem koniec starego roku kalendarzowego oraz początek nowego, zasypuje nas wieloma informacjami ze świata gospodarki oraz ekonomii. Wiele z tych informacji jest przekazywanych przez polityków, którzy próbują udowodnić za ich pomocą, że pod ich rządami gospodarka oraz ekonomia mają się coraz lepiej. Jednocześnie nie trzeba być geniuszem, aby wiedzieć, że takie informacje jak wzrost PKB, niewiele przekładają się na poprawę naszych warunków bytowania. Pytanie więc jest zatem takie, czy właściwie jest sens przywiązywać do nich wagę?

Dlaczego wskaźniki niewiele nam mówią?

Istnieje wiele wskaźników gospodarczych oraz ekonomicznych, których wzrost lub spadek podawane są do publicznej informacji Produkt Krajowy Brutto jest tym, który podawany jest najczęściej. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/co-oznacza-pkb-produkt-krajowy-brutto-czemu-sluzy-jak-jest-obliczany-i-jak-go-rozumiec/id/354 jest to suma wartości wszystkich towarów oraz usług, jakie w danym czasie na terytorium danego kraju wyprodukowano. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że gospodarka się rozwija. Jeśli jego wartość jest ujemna, oznacza to, że gospodarka znajduje się w recesji. Ale chociaż od wielu lat podaje się bardzo optymistyczne dane dotyczące polskiego PKB, „statystyczny Kowalski” nie odczuł znacząco tego wzrostu, a w wielu przypadkach można by założyć, że żyje nam się nieco gorzej niż na przykład rok czy 2 lata temu.

Wskaźnik Produktu Krajowego Brutto jest w tych rozważaniach bardzo dobrym przykładem. Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to tylko jeden wskaźnik odnoszący się tylko i wyłącznie do samej gospodarki. Analiza wzrostu lub spadku Produktu Krajowego Brutto w oderwaniu od innych czynników, tak naprawdę wiele nam nie powie. Prawda jest taka, że podawanie samego współczynnika PKB, w szczególności przez polityków jest to bardziej element propagandy rządowej, niż ogłaszanie jakiejkolwiek użytecznej informacji dla obywateli.

Jakie wskaźniki są niezbędne do poprawnej interpretacji Produktu Krajowego Brutto?

Aby móc właściwie móc opierać się na wskaźniku Produktu Krajowego Brutto, musimy mieć więcej danych. Dane te mogą być różne w zależności również od tego, z jakiej perspektywy chcemy go analizować, ale najważniejsze dane, jakie są nam potrzebne to:

– parytet siły nabywczej pieniądza,

– stopień bezrobocia,

– inflacja,

– zatrudnienie,

– ilość udzielonych kredytów.

Dla wielu osób ostatni punkt może być zaskoczeniem. Produkt Krajowy Brutto, jak się jednak okazuje bardzo lubi kredyty. Ich zaciąganie powoduje szybki wzrost omawianego współczynnika, chociaż inwestycje kredytowe są obciążone ryzykiem i nigdy nie przynoszą zakładanych zysków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.