Kiedy wnioskować o urlop okolicznościowy?

Urlop wypoczynkowy to jeden z wielu przywilejów, który przysługuje osobom pracującym na etacie. Innym rozwiązaniem jest tzw. urlop okolicznościowy – https://kapitalni.org/pl/artykuly/okolicznosciowy-urlop-kiedy-go-wykorzystac,73,639, który uprawnia podwładnego do wzięcia wolnego dnia w szczególnych sytuacjach. Kiedy można się o niego ubiegać?

Ślub lub narodziny dziecka

Pracownikowi przysługują dwa dodatkowe dni wolnego przy okazji własnego ślubu lub narodzin swojego dziecka. Jeden dzień urlopu okolicznościowego można natomiast otrzymać, kiedy to dziecko podwładnego bierze ślub. Ustawodawca przewidział ponadto udzielenie dwóch dni wolnego pracownikowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem poniżej 14. roku życia. Zgodnie z tym jak działa urlop okolicznościowy, rodzic ma obowiązek wcześniejszego zadeklarowania tego faktu w zakładzie pracy. Jeżeli podwładny jest rozwiedziony, przysługuje mu urlop okolicznościowy w przypadku śmierci teścia lub teściowej. 

Śmierć członka rodziny

Wolne od pracy osoba zatrudniona może wziąć także wówczas, gdy w rodzinie nastąpi śmierć bliskiej osoby. Pracownikowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego w przypadku zgonu i pogrzebu dziecka, małżonka, matki ojca, macochy lub ojczyma. Dzień wolnego można otrzymać w przypadku śmierci i pogrzebu brata, siostry, teścia, teściowej, dziadka, babki oraz innej osoby będącej pod bezpośrednią opieką podwładnego lub pozostającej na jego utrzymaniu. 

Prawo do wynagrodzenia

Urlop okolicznościowy jest płatny, dzięki czemu zapewnia pracownikowi takie samo wynagrodzenie za dni wolne jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, że stawka za dzień urlopu okolicznościowego uwzględnia przeciętną wartość elementów wynagrodzenia podwładnego z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie. Jeżeli natomiast wydarzenie uprawniające pracownika do wykorzystania urlopu okolicznościowego ostatecznie się nie odbędzie, nie zostaną spełnione uprawnienia do skorzystania z wolnego. W takiej sytuacji należy wziąć urlop wypoczynkowy, ponieważ w przeciwnym wypadku nieobecność w pracy będzie niepłatna – nawet mimo usprawiedliwienia.